About Us

Krótki zarys histori załozenia Stowarzyszenia Polskiego Halifax Dartmouth

W roku 1973, ówczesny liberalny rząd Nowej Szkocji, wprowadził ustawodastwo, które mialo na celu stworzenie podstaw ruchu wielokulturowego. Korzystając z poparcia ówczesnego premiera NS Geralda Reagan’a, Witold Zahorski wraz z Wieslawem Robaczewskim, zaproponowali stworzenie organizacji, której zadaniem byłoby kultywowaie i szerzenia kultury polskiej na terenie Nowej Szkocji. W tym celu wystosowali apel do około stu polskich rodzin o poparcie tej inicjatywy. W następstwie tego 8 kwietnia 1974 roku odbylo sie pierwsze zebranie tutejszej Polonii, w którym udział wzięło 42 osoby. Postanowiono wtedy stworzyć Komitet Organizacyjny, którego zadaniem byloby opracowanie Statutu Stowarzyszenia. Prace nad Statutem zostały ukończone w marcu 1976 roku co pozwolilo na rejestracje The Polish Association of Halifax-Dartmouth w kwietniu 1976 roku pod numerem 1414.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia Polskiego został wybrany jeszcze w 1974 Witold Zahorski, który to pełnił tę funkcje do 1975 roku. Po nim funkcję prezesa pełnili:

Wiesław Robaczewski                    1975 – 1976

StanisLaw Lewandowski                1976 – 1980

Janusz Rosiński                                 1980 – 1982

Stanisław Bóbr Tylingo                   1982 – 1984

Bożena Liszka                                   1984 – 1985

Jan Woźniczek                                  1985 – 1986

Leszek Witkowski                            1986 – 1988

Mieczysław Welke                           1988 – 1990

Barbara Sobaszkiewicz                   1990 – 1991

Rajmund Gudelewicz                      1991 – 1995

Leszek Witkowski                            1995 – 1997

Alina Klimek                                      1997 do chwili obecnej

 

For more information about Polonia Halifax please email poloniahfx@gmail.com